3 Tekeningen bij de voorbeelden

In het nu volgende zal een beknopte voorstelling van de voorbeelden gegeven worden, die de oplossing en de achtereenvolgens te maken instellingen beter aangeeft, als de gebruikelijke afbeelding van de rekenliniaal. De schalen zijn door evenwijdige lijnen aangegeven, met aan het eind het kenteken van de schaal. De volgende symbolen maken het aflezen van de tekeningen eenvoudiger

Begin van de instelling
Iedere volgende instelling
Eindresultaat
Mogelijke instelling of aflezing van een tussenresultaat
Rekenschuif omkeren
Pijlen geven de volgorde van de schuif­richting aan
Een verticale streep stelt de loper voor  

 

Als inleiding dient een eenvoudig voorbeeld: (fig 8.)