6 Gecombineerd vermenigvuldigen en delen

Bij berekeningen van de vorm  wordt eerst gedeeld en daarna vermenig­vuldigd.

Na deling van 132 op 345 behoeft het resultaat 2.61 niet te worden afgelezen; de loper wordt naar het cijfer 22 verschoven, daaronder staat dan het ant­woord 57.5 op schaal D (vergelijk met figuur 11 en 8).