8 De reciproke schalen CI en CIF

Deze schalen corresponderen met de schalen C en CF met dit verschil, dat ze in tegengestelde richting verdeeld en van cijfers voorzien zijn. Zo staat dus tegen­over iedere waarde x van de hoofdschaal de reciproke waarde 1/x op de schaal CI. Hetzelfde geldt voor de schalen CF en CIF. Het voordeel van de reci­proke schalen is daarin gelegen, dat iedere vermenigvuldiging in een deling en .iedere deling in een vermenigvuldiging omgezet kan worden, b.v.

Eentermen van de vorm  of  enz. worden door afwisselend vermenigvuldigen en delen berekend, zoals onder 6 is aangegeven. Bij de berekening kan men van de schalen C, D en CI naar de schalen CF, DF en CIF overgaan om bij vermenigvuldigen het doorschuiven van de schuif te beperken.

Bij het voorbeeld van figuur 13 moet men de factor 6 van schaal CI zoals bij een deling instellen en de vermenigvuldiging met 0.95 met de bovenste schaal CF uitvoeren. Het resultaat 1054 staat dan daar tegenover op schaal DF.