9.2 Directe aflezing van vermenigvuldigingen en delingen met het getal π

Omdat de schaalverdelingen CF, DF en CIF over de waarde n zijn verschoven, geeft dit het voordeel, dat bij overgang van D naar DF resp. C naar CF een vermenigvuldiging en in tegengestelde richting een deling met het getal n wordt uitgevoerd. Als b.v. de middel­lijn d op schaal D met de streep van de loper ingesteld wordt, kan daarboven op schaal DF de omtrek van de cirkel  worden afgelezen. Overeen­komstig berekent men hoeksnelheden

Bij alle samengestelde opgaven, waar­bij de factor π voorkomt, wordt deze pas in de laatste aflezing ingelast.