11 De Pythagore´sche schaalverdeling P

In een rechthoekige driehoek met hypotenusa 1 geldt de betrekking

Bij iedere instelling x op de hoofdschaal D wordt op de schaal P de waarde afgelezen. Omşgekeerd geldt ook .

;

Men kiest telkens de voor de nauwşkeurigheid gunstige afleesmethode, b.v. (hier 0.15 op schaal D instellen).

Voorbeeld uit de elektrotechniek:

Schijnbaar vermogen = 100%

Werkelijk vermogen = 85%

Blind vermogen

Deze rekenmethode is slechts dan eenvoudig als de hypotenusa 1, 10, 100 enz. is, dit geldt in het bijzonder voor de omrekening van sinus in cosinus en omgeşkeerd. Bij willekeurige rechthoekige driehoeken is de trigonometrische oplosşsing mooier (zie onder 13).

Voor nauwkeuriger worteltrekking gaat men aldus te werk: b.v.:

áwordt op het linker deel van schaal A ingesteld, dan staat áop schaal D en de waarde op schaal P. Een verhoging van de nauwkeurigheid is van hieraf verzekerd tot ongeveer . Deze rekenmethode is steeds dan doelmatig als het getal, waaruit de wortel getrokken moet worden, <0.01, 1, 100 enz....