12 De goniometrische functies

Alle goniometrische functies hebben betrekking op schaal D, en de hoeken tot 360 graden zijn met onderverdeling in decimalen aangegeven.

Bij elke instelling van een hoek op schaal S, T, of ST wordt de goniometrische functie op schaal D afgelezen. In de omgekeerde afleesrichting wordt voor iedere instelling van de functiewaarde op schaal D de hoek op de overeen­komstige hoekschalen gevonden.

De rekenliniaal geeft de hoeken in het eerste kwadrant. Voor het herleiden van hoeken naar het eerste kwadrant is een tabel samengesteld.