12.1 De sinus-schaal S

gaat van 5.5° tot 90° is voor de cosinuswaarde in tegengestelde richting becijferd in rood van 0° tot 84.5°. Alle op de grondschaal afgelezen waarden van de sinus of de cosinus be­ginnen met 0,…

,

enz.

Steeds gelijke kleuren aflezen!

Steeds ongelijke kleuren aflezen!