12.2 De tangenten-schaal

T is van 5.5° tot 45° in zwart en teruggaande van 45° tot 84.5° in rood van cijfers voorzien.

Bij boekwaarden in zwart wordt de bijbehorende tangensfunctie op schaal D ook in zwart afgelezen; hun waarden beginnen met 0,...

De tangens van hoeken α > 45° (rode cijfers) vindt men op schaal CI (rode cijfers) op grond van de betrekking: tan α = 1/tan (90-α). Voor het aflezen van deze functies moet de schuif in de oorspronkelijke stand gebracht worden.

Deze waarden zijn steeds groter dan 1. De waarden van de tangens worden steeds met gelijke kleuren ingesteld en afgelezen.

Voor het opzoeken van de cotangens geldt de formule cot α = 1/tan α; men verkrijgt aldus de omgekeerde waar­den. Daarom leest men de cotangens voor α < 45° af op schaal CI en voor α > 45° op schaal D af. Dus steeds ongelijke kleuren instellen en aflezen.