12.4 Omrekening van de hoekmaat (graden) in boogmaat (radialen)

volgt uit een instelling van de loper, omdat de schaal ST een over π/180 ver­schoven schaal is t.o.v. de hoofdschaal D. Bij het overgaan van schaal ST naar D verandert men de graden in radialen en omgekeerd radialen in hoekgraden. Deze rekening geldt niet alleen voor de op schaal ST aangegeven hoeken, maar, door de decimale verdeling van de graadverdeling, gelijktijdig voor alle hoeken, want de 1 kan ook als 0.1°, 10° enz. afgelezen worden en dienovereenkomstig verschuift slechts de komma in de boogmaat.

a)        

b)        

c)        

d)        

e)        

f)          

Bij opgave e) en f) wordt de loper zoals bij c) en d) boven 5° van schaal ST gezet, het resultaat op schaal CI afgelezen, als de schuif op de nulstand staat.

Bij de kleine hoeken, die in minuten of seconden aangegeven zijn, worden deze in decimale waarden van graden omgezet: 1' = 1/60° en 1" = 1/3600° (zie onder 12.5 en 16.1).

Door instelling van 6 of 36 van schaal CF onder 1° van schaal ST verkrijgt men een handige tabelinstelling voor soortgelijke omrekeningen.