12.5 De tekens ρ' en ρ" van de schaal C

op de schuif geven een vereenvoudigde omrekening voor kleine hoeken, die in minuten en seconden gegeven zijn. Haar betekenis is:

, bijvoorbeeld

Voor willekeurige stralen resp. afstanden verkrijgt men met deze tekens de mogelijkheid handige berekeningen uit te voeren, als het om kleine hoeken of bogen gaat. Men rekent dan als volgt:  als de hoek gevraagd wordt,als de booglengte ezocht wordt.