14.3.2 0.99 < y< 1.01

Is de waarde van de macht tengevolge van een exponent kleiner dan 1.01 maar groter dan 0.99 dan kan de uitkomst niet op schaal LL gevonden worden. De reeksontwikkeling

geeft dan een benaderingsoplossing:

Als de 1 van schaal C met behulp van de loper op het grondtal a van schaal LL gezet wordt, is op schaal D de waarde  ingesteld (verg. 14.4 en 14.6) en een vermenigvuldiging met x door het verschuiven van de loper op schaal C geeft op schaal D de uitkomst van . Wordt deze waarde bij 1 opgeteld of van 1 afgetrokken, dan krijgt men de gezochte macht . Naarmate de exponent kleiner is des te nauwkeuriger is het resultaat van deze rekenmethode.

Voorbeeld:

Wordt de exponent door het verschuiven van de komma kleiner, dan verandert de uitkomst slechts door het aantal nullen of negens achter de komma.