15.1.4

Als men de logaritme met een constant getal wil vermenigvuldigen, dan moet en de constante op schaal C en het grondtal op schaal LL onder elkaar worden geplaatst, om weer een tabellenopstelling voor de vermenigvuldiging van de constante met de logaritme te verkrijgen.

, als verhouding geschreven wordt dit dus:

In de elektrotechniek is het dikwijls vereist de decibel van een gegeven span­ningsverhouding te berekenen:

Alle logaritmen met grondtal 10 kunnen zoals in figuur 48 is aangegeven met de factor 2 worden vermenigvuldigd, met de LL0 schalen ook de logaritmen van waarden kleiner dan 1. Is de constante als kwadraat of derde macht gegeven, dan wordt ze op schaal B resp. K tegenover het grondtal van de logaritme ge­plaatst, en het resultaat weer op schaal B resp. K afgelezen.