16 De loper en zijn strepen

16.1 Het teken 36

De loper heeft aan de voorkant (fig. 49) rechts boven een streepje dat op de schalen CF/DF de waarde 36 aangeeft, als de middelste streep op het begin van de schalen C/D staat. Op deze wijze krijgt men de vermenigvuldigingsfactor 36, als men bij een willekeurige loper instelling van C/D naar CF/DF overgaat; daardoor geeft de loper een gemakkelijker omrekening van

uren in seconden: 1 uur = 3600 seconden

m/s in km/uur: 1 m/s = 3.6 km/uur

graden in seconden: 1 = 3600"

jaren in dagen:1 jaar = 360 dagen in renteberekeningen.

Fig. 49.

Fig. 50.