16.2 Oppervlakken van cirkels, gewichten van vloeistaalstangen

Op de keerzijde van de loper (fig. 50) staat de afstand van de middelste streep tot de linkse bovenste en tot de rechtse onderste kleine streep de factor (met betrekking tot de kwadraatschalen) voor het berekenen van opper­vlakken van cirkels (doorsneden) uit de formule

. Staat de middelste streep van de loper boven de middellijn d op schaal D, dan kan de doorsnede links boven op schaal A afgelezen worden. Dezelfde betrekking bestaat tussen de rechtse onderste en de middelste streep.

Omdat de afstand van de strepen 7.85 juist overeenkomt met het soortelijk ge­wicht van vloeistaal, kan aansluitend hierop met de middelste streep op de berekende doorsnede het gewicht van vloeistaal stangen per eenheid van leng­te op de linker streep van de loper afgelezen worden. Zet men het begin van schaal B van de schuif ten slofte onder de linkse bovenste streep, dan krijgt men door verschuiven van de loper het gewicht voor iedere willekeurige lengte. Deze vereenvoudiging vervalt voor liniaal No.1068, omdat door de dubbele

basis lengte  slechts eenmaal opgenomen is, als men van rechts beneden overgaat naar links boven.