16.4 Het afnemen van de loper

Fig. 51.

De loperstrepen zijn ingesteld op de schalen, zodat de overgang van de ene kant van de liniaal op de andere tijdens het rekenen mogelijk is. De loper kan voor het schoonmaken afgenomen worden, zonder dat de zuivere instelling verloren gaat. De alleenstaande schroef op een van de randen van de loper is als drukknop uitgevoerd, die losspringt als de beide duimen de door de peilen aangegeven buitenkant van de slede voorzichtig naar beneden drukken (fig. 51). De loper wordt dwars op de schaalverdeling van de rekenliniaal afgenomen. Om de veer in de loper bij gelegenheid te kunnen vervangen is deze veer met haar uiteinden in de uitholling van het loperframe gestoken en met een plakmiddel bevestigd. Veertjes om te vervangen zijn bij iedere leverancier van rekenlinialen verkrijgbaar.