17.3 Het rekenen met de NZ-schaal

Het verenigen van de NZ-schaal met de mantissen op één schaal heeft het voordeel, dat logaritmische benaderingsberékeningen zeer vereenvoudigd worden, want de voorkeurs­getallen staan op de manttisse-schaal tegenover eenvoudige logaritmen, die gemakkelijk uit het hoofd opgeteld of afgetrokken kunnen worden. Door het toevoegen van de wijzers (zoals bij het rekenen met de logaritme tafel) krijgt men een, wat de plaats betreft, juist antwoord, dat hoogstens 3% fout Is, als men de reeks R 40 in de berekening betrekt.

In veel gevallen kan men dok gebruik maken van de NZ-schaal, als men grof afrondt of interpoleert, b.v.  of  voor de waarde 8 zet. Veelal verkrijgt men ook waarden, die goed bij de voorkeursgetallen passen b.v. bij het. omrekenen in Engelse 'maten.

De mantissen behorende bij de NZ-schaal worden van de boven de NZ-schaal liggende manttisse-schaal afgelezen. Bijzondere aandacht moet men schenken aan de wijzers, omdat hiervan de juistheid van de berekening hoofdzakelijk afhangt.

Bij omvangrijke formules is het voordelig, de logaritmen bij het aflezen op te schrijven om de optelling te kunnen controleren. Natuurlijke getallen kleiner dan 1 (b.v. 0.8) worden beter, door negatieve logaritmen uitgedrukt, b.v.  in plaats van .