17.3.1 Elektrische weerstand van koper- en aluminium draad

   

Fig. 53.Het rekenen met de NZ-liniaal

Verschuivingssprong 1.6 in de reeks R20

Iedere factor of zijn afronding wordt als voorkeursgetal met potlood of met de vinger op de NZ schaal opgezocht. In de figuur wordt de afleesplaats met pijlen aangegeven. Daartegenover staat de mantisse, die door de wijzer aangevuld wordt. Na optelling van alle waarden, die naar gelang van de omvang uit het hoofd of door opschrijven uitgevoerd kan worden, wordt de uitkomst bij de in de figuur naar beneden gerichte pijl afgelezen.