17.3.2 Grafisch rekenen met voorkeursgetallen

Dikwijls is het belangrijk functies logaritmisch uit te zetten in een grafiek. Speciaal logaritmisch verdeeld papier wordt overbodig als men de normale verdeling van millimeterpapier van de meetkundig verdeelde waarden van een NZ rij voorziet. Op deze manier kan men van ieder millimeterpapier naar keuze enkelvoudig- of dubbel logaritmisch verdeeld papier maken.

Omdat het vermenigvuldigen en delen van voorkeursgetallen onderling steeds weer voorkeursgetallen geven, is een dubbele NZ verdeling bijzonder geschikt als grafische rekentabel.

Bij rekenopgaven met meer dan twee factoren is het meestal doelmatig meer­dere van zulke grafieken aan elkaar te leggen.

 

     

 

Toerental n [omw./min]

 

Kracht P [kg]

Fig. 54. Op NZ-schaal gemaakte grafieken

Voorbeeld: (fig. 54)

Gegeven:

Kracht

(Snij) snelheid

Toerental

Gevraagd:

Vermogen

Draaimoment