19 Onderhoud van de ARISTO rekenliniaal

De rekenliniaal Is een waardevol hulpmiddel voor het rekenen en heeft een goed onderhoud nodig.. De schalen en de loper moeten tegen vervuiling en krassen beveiligd worden, opdat de afleesnauwkeurigheid niet nadelig beïn­vloed wordt.

Het verdient aanbeveling om de rekenliniaal van tijd tot tijd met het speciale schoonmaakmiddel DEPAROL of met water en zeep schoon te maken en daarna droog op te wrijven. In géén geval mogen chemicaliën worden gebruikt die de schaalverdelingen kunnen aantasten.

De rekenliniaal moet niet op warme plaatsen bewaard worden, b.v. op verwarmingsapparaten of in de felle zon omdat bij 60° C vervormingen optreden. Voor dergelijke beschadigingen wordt geen garantie gegeven.