1 De schaal-indeling

2 Het aflezen van de schaalverdeling

3 Tekeningen bij de voorbeelden

4 Vermenig-vuldigen

5 Deling

6 Gecombineerd vermenigvuldigen en delen

7 Breuken (evenredigheden)

8 De reciproke schalen CI en CIF

9 De opgeschoven schaalverdelingen CF, DF en CIF

9.1 Tabelberekening zonder „doorschuiven" van de schuif

9.2 Directe aflezing van vermenigvuldigingen en delingen met het getal π

10 De schalen A, B en K

11 De Pythagoreïsche schaalverdeling P

12 De goniometrische functies

12.1 De sinus-schaal S

12.2 De tangenten-schaal

12.3 Kleine hoeken

12.4 Omrekening van de hoekmaat (graden) in boogmaat (radialen)

12.5 De tekens ρ' en ρ" van de schaal C

13 Trigonometrische berekeningen in driehoeken

14 De exponentiële schalen LL1-LL3 en LL01-LL03

14.1 Machten en wortels met de exponenten 10 en 100

14.2 Machten van de vorm y = ax

14.3 Bijzondere gevallen van de vorm y = ax

14.3.1 y > 105 en y< 10-5

14.3.2 0.99 < y< 1.01

14.3.3 0.99 < a< 1.01

14.3.4 Verhoging der rekennauwkeurigheid

14.4 Machten van de vorm y = ex

14.5 Wortels van de vorm

14.6 Logaritmen

15 Verdere toepassingen van de exponentiële schaalverdeling

15.1 Breuken

15.1.1 23

15.1.2 23

15.1.3 23

15.1.4 24

15.2 Hyperbolische functies

16 De loper en zijn strepen

16.1 Het teken 36

16.2 Oppervlakken van cirkels, gewichten van vloeistaalstangen

16.3 De tekens voor kilowatt en paardenkracht (kW en PK).

16.4 Het afnemen van de loper

16.5 Het instellen van de loper

17 Schaalverdeling voor voorkeursgetallen (NZ-Liniaal 1367)

17.1 Samenstelling van de NZ-Liniaal

17.2 Doel van da NZ-Liniaal

17.3 Het rekenen met de NZ-schaal

17.3.1 Elektrische weerstand van koper- en aluminium draad

17.3.2 Omtrekssnelheid

17.4 Grafisch rekenen met voorkeursgetallen

17.5 Publicaties over voorkeursgetallen

18 De Aristo-tabel A

19 Onderhoud van de ARISTO-rekenliniaal